Jak funguje klimatizace v autě

Jak funguje klimatizace v autě. Základem je klasický chladivový okruh, který obsahuje kompresor, kondenzátor,expanzní ventil a výparník. Celý okruh je propojen potrubím a hermeticky uzavřen, systém musí být před naplněním zbaven kyslíku tím pádem i vzdušné vlhkosti a tak dále. Potrubí je odsáno kompresorem tzv. vývěvou. Pak je předplněno množstvím plynu(chladiva) u osobních aut v […]

Read more

Hlučná klimatizace, jaká je příčina?

Hlučná klimatizace je problém který může nastat u staršího stroje, ale i novějšího s absencí potřebného pravidelného servisu. Pojďme si rozebrat tuto problematiku a jednotlivé příčiny hlučné klimatizace. Špinavé filtry vnitřní jednotky jsou základ První a nejjednodušší kontrolu může svépomocí provést každý sám. Odklopte kryt vnitřní jednotky a zkontrolujte prachové filtry. Filtry je nutné udržovat […]

Read more

Chladivo R32 je tady!

Chladivo R32 je nástupce stále dostupného a používaného chladiva R410A. Potenciál globálního oteplování (GWP) je oproti starší alternativě třetinový! Což umožňuje používat menší objem chladiva. Chladivo je jednosložkové tudíž se také snadněji recykluje a vrací do oběhu což je veliký přínos pro životní prostředí. Chladivo je syntetická látka vyrobena za účelem dosažení co nejlepších termodynamických […]

Read more

Jak často čistit klimatizaci

Jak často čistit klimatizaci. U klimatizací, kterým nedopřejete pravidelný servis vznikají standardní provozní obtíže, které si spolu projdeme. Ve vnitřní jednotce split klimatizace v režimu chlazení dochází ke kondenzaci, ke srážení vlhkosti vzduchu v místnosti. To se po několika sezonách používání ,může projevit jako zapáchání, nebo lidově smrad z klimatizace. na výměníku klimatizace se vytvoří […]

Read more