Klimatizace

Při montáži klimatizace pracujeme tak aby měl zákazník z naší návštěvy co nejlepší zkušenost. Při vrtání prostupů je vše odsáváno, zakryto igelity a látkami, tak aby zařízení bytu nedošlo k žádné újmě. Instalace klimatizace trvá z pravidla jeden pracovní den, pří komplikovanějších montážích jsou to pracovní dny dva. Pokud se jedná o novostavbu je montáž rozdělena do dvou etap a to, natažení chladírenského potrubí a kabeláže. Po vyštukovaní osazení jednotkami, kompletace a spuštění.

Umístění venkovní jednotky vždy doporučujeme tak aby byla i v budoucnu pro případný servis či údržbu dostupná, proto je lepší vždy zařízení umístit blíže k zemi. Ne vždy je to ale možné a proto je jednotku možné umístit i na střechu popřípadě na vrtanou konzoli do vyšší úrovně.