Podlahové vytápění

Instalace topení

Instalace topení, kompletní centrální systém, nebo jeho úpravy, zhotovování kotelen ať v novostavbách, nebo starších objektech. Páteřní rozvody tradičně v mědi lisované či pájené, nebo dnes velice populární plastohliníkové potrubí Al/PeX spojované lisovanými fitinkami, které umožňuje rychlou montáž, je flexibilní a má další pozitivní vlastnosti.

Instalace topení probíhá dle dodaného projektu, dokážeme poskytnout vlastní projekční kapacity. Pokud se jedná o rodinný domek, není projekt nutný, navštívíme Vás v místě realizace a na místě doporučíme nejlepší řešení dle požadavků investora. Velikosti radiátoru dimenzujeme dle zamýšleného zdroje vytápění. Dodáváme české deskové radiátory Korado. Radiátory lze kombinovat s podlahovým vytápěním pokud je to z jakýchkoli důvodů nutné.

instalace topení

Podlahové vytápění

Pro podlahové vytápění používáme produkty od firmy DELTATOP s.r.o. pro rodinné domy se nejčastěji jedná o polybutenové potrubí 15x1,5 mm s kyslíkovou bariérou. Vydrží dlouhodobé zatížení 70°C při tlaku 10 bar, což však pří běžném a správném používání není dosahováno. Podlahové vytápění je nejlepší řešení pro novostavby či celkové rekonstrukce, kdy je provedení možné.

instalace topení

Vypracování projektu

Vypracování projektu a cenové nabídky na váš nový otopný systém zdarma.

realizace

Realizace na klíč

Podlahové vytápění od polystyrenu až po zalití a provedení topné zkoušky.

instalace topení

Zdroj vytápění

Dodání hlavní zdroje vytápění jako je například tepelné čerpadlo.

Kromě instalace topení dále poskytujeme...

Opravy centrálních otopných systémů v mědi, oceli a jiné. Proplach systému speciální chemií. Napouštění systému nemrznoucí kapalinou, tlakové zkoušky, opravy netěsností v systému. Opravy nedohledatelných, nebo nepřístupných úniků v systému chemií. Pravidelné čištění systému a filtrů, případné dodání magnetického filtru pro ochránění oběhových čerpadel a napuštění systému antikorozní chemií.